You are here Tạo Mail Merge có QR và Lập trình Userform check-in nhanh bằng quét mã QR

Tạo Mail Merge có QR và Lập trình Userform check-in nhanh bằng quét mã QR

Đây là một kiến thức rất hữu dụng trong công việc văn phòng, tạo thư mời trên Word từ một danh sách những người được mời trên file Excel, ta gọi đây là kỹ thuật mail merge. Trong bài viết này tôi hướng dẫn các bạn cách tạo thư mời có chèn mã QR code chứa mã số CCCD (căn cước công dân) cho mỗi người trên thư. Tiếp theo tôi lập trình VBA trong Excel tạo Useform để thực hiện công việc CHECK-IN đại biểu đến dự họp. Từ thư mời có mã QR dùng app mobile "BS Barcode To PC" để quét mã vạch - QR để nhận CCCD/code vào Userform và đăng ký check-in rất nhanh và chuyên nghiệp. Các bạn bạn có thể dùng một app khác hay thiết bị khác.
 
 
Công việc chúng ta chia làm hai phần dưới dây.
 
1. Trộn thư - Mail Merge có mã QR trong Word

2. Lập trình VBA trong Excel tạo Userform để check-in bằng quét mã QR

Bài hướng dẫn này tôi lập trình VBA tạo Userform đơn giản với 1 TextBox để nhận CCCD/code từ app quét mã vạch, 3 label để mô tả thông tin. Trong video hướng dẫn tôi dùng app trên mobile "BS Barcode To PC" để quét mã vạch từ điện thoại gửi vào máy tính, chạy như một thiết bị quét mã vạch các bạn cũng có thể dùng thiết bị quét mã QR cũng được. 
 
(*) Mã nguồn VBA tạo Userform check-in: https://drive.google.com/file/d/1PF3qkuGjFSPgt-2xXJlQ_ygG6a4dPbyj/view?usp=sharing
 
(*) Download app BS Barcode To PC: https://atoolspro.com/products/bs-barcode-to-pc.html
Tác giả: Nguyen Duy Tuan - duytuan@bluesofts.net