You are here Function return Dynamic array Công thức lấy danh sách duy nhất trong Excel với hàm BS_Unique, sắp xếp, đặt NAME động & Add-in A-Tools

Công thức lấy danh sách duy nhất trong Excel với hàm BS_Unique, sắp xếp, đặt NAME động & Add-in A-Tools

(Công thức lấy danh sách duy nhất trong Excel, sắp xếp, đặt NAME động)

Có rất nhiều công cụ trong Excel để lọc dữ liệu trùng lặp, chẳng hạn như sử dụng chức năng "Hủy bỏ Duplicates" của "Data" trên thanh công cụ, hoặc sử dụng lập trình VBA, lập trình SQL. Hôm nay, Bluesofts muốn giới thiệu cho bạn một phương pháp để sử dụng chức năng tiên tiến BS_Unique () trong Excel và Add-in A-Tools để lấy danh sách duy nhất động, cho phép sắp xếp tăng, giảm, đặt NAME, INSERT, phương pháp này rất đơn giản, thuận tiện, không giới hạn truy vấn hàng, cho phép sắp xếp các dữ liệu đã tìm được trong Thứ tự và tên phạm vi đầu ra.
 
Giả sử rằng chúng tôi có dữ liệu mẫu "Dữ liệu" bao gồm số và chữ trùng lặp.
 
Bạn có thể làm theo các bước sau để lấy danh sách dữ liệu không trùng lặp.
Bước 1: Đặt con trỏ vào ô đầu tiên bạn muốn trả về kết quả, từ menu A-Tools trên thanh công cụ Excel, chọn "Hàm mở rộng" -> chọn "BS_Unique - Lấy danh sách duy nhất".
 
 
Các thông số cài đặt bảng trên màn hình được hiển thị như sau:
 
 
Bước 2: Điền các thông số theo cấu trúc sau:
 
+ "RangeOrArray": Dữ liệu dãy hoặc mảng cần được lọc danh sách duy nhất. Chúng ta chọn  F4 để sửa dải dữ liệu.
 
 
+ "SortType": Tăng hoặc giảm. ("1" đang tăng dần, "0" đang giảm dần (không điền, phần mềm mặc định là "1").
 
 
+ "Option": Xác định tên của dãy dữ liệu, chèn hàng, ... (tùy chọn). Bạn có thể đặt tên cho dữ liệu được lấy ra bằng cách đặt tham số ở "Option": ví dụ: INSERT=YES;NAME=LISTUNIQUE  khi đó dữ liệu được lấy ra sẽ tự động được đặt tên và chèn thêm dòng khi dữ liệu DATA thay đổi.
 
 
Bước 3: Hoàn tất bằng cách nhấn "Enter" hoặc "OK" để hiển thị kết quả.
 
 
Kết quả khi chúng ta chọn "SortType" đang tăng dần, như chúng ta có thể thấy, phạm vi được đặt tên tự động là "LISTUNIQUE"
 
khi chúng ta nhập thêm dữ liệu vào DATA vùng dữ liệu lấy ra tự động chèn thêm dòng. Ví dụ ở đây tôi sẽ nhập thêm "E" vào DATA
 
Tương tự, kết quả khi chúng ta chọn "SortType" đang giảm dần chúng ta cũng nhập công thức như sau: =bs_Unique($A$3:$A$30,-1, "INSERT=YES")
 
 
Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn.Để tìm hiểu thêm nhiều chức năng trong A-Tools, các bạn tìm hiểu thêm tại đây: Link phần mềm

{fcomment}