You are here Execute SQL in Excel and create dynamic report Hướng dẫn tạo báo cáo động Query Table trong Excel và Add-in A-Tools

Hướng dẫn tạo báo cáo động Query Table trong Excel và Add-in A-Tools

DBKEY Hướng dẫn tạo báo cáo động Query Table trong Excel và Add-in A-Tools

 


Hướng dẫn tạo báo cáo động Query Table trong Excel và Add-in A-Tools
NỘI DUNG:
1.    Báo cáo loại Query Table là gì?
    Query Table là loại báo cáo động có thể được tạo ra từ SQL Builder trong Add-in A-Tools
    Cho phép liên kết với nhiều nguồn, nhiều loại CSDL dữ liệu khác nhau vào bảng tính Excel
    Trích lọc dữ liệu nhiều điều kiện
    Chạy được trong những máy không cài Add-in A-Tools
2.    Hướng dẫn tạo Query Table trong SQL Builder
3.    Copy báo cáo sang máy tính KHÔNG cài Add-in A-Tools để chạy

=> Khi mang tập tin Excel có báo cáo Query Table sang máy tính khác không có Add-in A-Tools, cần phải đặt địa chỉ theo đúng như khi nó được thiết kế.
=> Nếu cài Add-in A-Tools (bản miễn phí cũng được) thì nó tự cập nhật địa chỉ mà bạn không cần lo đặt đúng địa chỉ như bước trên.

Download các file ví dụ thực hiện trong video này: http://bluesofts.net/Products/daotao/excel/excelatools/QueryTables.zip

 
 
Add-in A-Tools cung cấp giải pháp tạo báo cáo động trong Excel rất mạnh và dễ dàng. Chỉ cần học một hàm duy nhất là BS_SQL với sáu từ khóa SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY bạn sẽ làm chủ công cụ này trong việc tạo báo cáo động.
Phương pháp tạo báo cáo trong Excel bằng Add-in A-Tools là hoàn toàn mới với thế giới người dùng Excel, được tạo theo tư duy mới, không dùng các hàm, các thủ thuật của Excel trước đây vì tính phức tạp, nhiều hạn chế như tốc độ chậm, không linh hoạt.
Làm chủ công nghệ Add-in A-Tools sớm bạn sẽ sớm đạt hiệu quả cũng như cơ hội trong công việc!
{fcomment}